Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej CK STOS.

24.01.2023

Projekt CK STOS

Opis projektu

Projekt CK STOS zakłada realizację dwóch podstawowych celów: inwestycyjnego (budowa gmachu dla CI TASK) oraz rozwojowego (utworzenie centrum kompetencji dotyczącego czterech nowoczesnych technologii: Chmury Obliczeniowej (CC – Cloud Computing, Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things), Ogromnych Zbiorów Danych (Big Data) oraz Sztucznej Inteligencji (AI – Artificial Intelligence). Dzięki powstaniu nowoczesnych i bezpiecznych serwerowni pojawi się możliwość instalowania odpowiednich serwerów, w tym superkomputerów i systemów dyskowych, a tym samym gromadzenia i analizy różnego typu danych, w tym intradyscyplinarnych. Rozwinięta zostanie metoda wytwarzania usług inteligentnych typu SMART, umożliwiających budowę aplikacji chmurowych zorientowanych na potrzeby nauki jak też gospodarki, administracji i biznesu. Poza tym stworzone zostaną warunki do dalszego wzrostu możliwości sieci akademickiej TASK oraz obliczeń wielkoskalowych, w tym zwiększanie zasobów chmury obliczeniowej TASKcloud, a także do powstania nowych laboratoriów w ramach innych projektów realizowanych w CI TASK.

Konsorcjum projektu

– Politechnika Gdańska CI TASK (Lider Projektu)

– CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wartość projektu wynosi 155 736 786,65 PLN. Generalnym wykonawcą inwestycji jest NDI Spółka z o.o. oraz NDI Sopot SA z siedzibą w Sopocie. Projekt architektoniczny został przygotowany przez pracownię Arch-Deco Sp. z o.o.

Dane o projekcie

Tytuł projektu: „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucje finansujące: Województwo Pomorskie, Minister Edukacji i Nauki

Oś priorytetowa: RPO WP (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020): 01. Komercjalizacja wiedzy

Działanie: 01.02. Transfer wiedzy do gospodarki

Numer Projektu: RPPM.01.02.00-22-0001/17

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Politechniką Gdańską (UMOWA NR 14/2021/RPO).

Szczegółowy opis projektu znajduje się pod adresem: https://stos.gda.pl/

Skontaktuj się z nami

Masz pytania do oferty? Zadzwoń!

58 536 17 03

nasza infolinia jest czynna:
24h/7

Kup przez telefon

Zostaw swój numer. Zadzwonimy do Ciebie
i wspólnie dobierzemy ofertę.

Zostaw kontakt.
Oddzwonimy.

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 20.00.

Państwa rozmowy realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. Prosimy wziąć to pod uwagę planując rozmowę. Rozmowy zaplanowane na weekend, będą realizowane po weekendzie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.