04.07.17
Zawiadomienie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W imieniu firmy PELMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplinie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS dokonał wpisu przekształcenia przedsiębiorcy PELMAR Marek Brzeziński (Regon:19056024, NIP 5930300644) w Pelplinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W ww. dniu dokonano wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zgodnie z art. 584(2) § 1 Kodeksu spółek handlowych - spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. PELMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplinie jest prawnym następcą przedsiębiorcy Marka Brzezińskiego PELMAR (sukcesja generalna).

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem aktualnych, następujących danych spółki:

PELMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
83-130 Pelplin, ul. Kopernika 1
NIP 5932608139
Regon 367675759
KRS 00000684726

Marek Brzeziński
Członek Zarządu PELMAR Sp. z o.o.