15.04.19
Zmiana stawek na połączenia międzynarodowe w EOG

Szanowni Państwo!
Pelmar sp. z o. o. informuje, że w wyniku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11.12.2018, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 nastąpi zmiana warunków świadczenia usług.
Zmiana obejmuje:
- w przypadku telefonii mobilnej: dostosowanie stawek do wymogów powyższego rozporządzenia za połączenia międzynarodowe głosowe i SMS-owe w Unii Europejskiej, których obecna cena nie spełnia wymogów rozporządzenia: opłata za połączenia głosowe będzie wynosić 0,99 zł/min, opłata za wysłanie SMS będzie wynosić 0,31 zł;
- w przypadku telefonii stacjonarnej: dostosowanie stawek do wymogów powyższego rozporządzenia za połączenia międzynarodowe zakańczane w sieci stacjonarnej na terenie Unii Europejskiej będzie wynosić 0,29 zł/min, natomiast za połączenia międzynarodowe zakańczane w sieci ruchomej (mobilnej) na terenie Unii Europejskiej będzie wynosić 0,99 zł/min.
Pełna treść Cenników dostępna jest na stronie www.pelmar.pl
Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 15.05.2019 r.
W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj.
z 14 września 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 14 maja 2019 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.

Wejherowo 15.04.2019 r